Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Jaarbeeld PAUW Bedrijven; terugblik op 2016

Datum: 12-06-2017

Het jaar 2016 was voor een bijzonder jaar. Het jaar waarin we ons 60 jarig bestaan vierden. En ook het jaar waarin werd gebogen over de toekomstplannen voor ons bedrijf. Maar we hielden ons vooral bezig met ons dagelijks werk: het bieden van werk en begeleiden van mensen die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.

We blikken terug op 2016 aan de hand van zes thema’s:
Detachering – Matching en begeleiding – Ontwikkeling en training – Werk uitbesteden of dienstverlening inhuren – Advies over werkproces op maat - Werkgeversnetwerk

Zes fundamentele functies waarmee wij werkgevers faciliteren om iemand met een beperking of die langdurig niet gewerkt heeft aan werk te helpen.

Ik wens u veel leesplezier!

Klik op onderstaande afbeelding, of link om ons Jaarbeeld 2016 te lezen.
http://jaarbeeld.pauwbedrijven.nl/jaarbeeld

Terug