Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Persbericht: Gemeenten maken sociale werkvoorziening toekomstbestendig

Datum: 28-06-2017

De zes colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. In het voorstel wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor het opheffen van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Wsw-werknemers behouden passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.  

Lees bijgaand het gehele persbericht.
 

Terug