Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Besluit opheffen PAUW Bedrijven definitief

Datum: 10-10-2017

In de afgelopen weken hebben de zes gemeenteraden ingestemd de sociale werkvoorziening anders te organiseren. De gemeente IJsselstein deed dit onder voorwaarden. Dit betekent dat PAUW Bedrijven per 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Dit besluit is definitief en daarmee gaan we een nieuwe fase in. Een fase waarin de gemeenten, met ondersteuning van PAUW, de plannen verder uitwerken. En we starten met alles wat nodig is om de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven op te kunnen heffen.

Gisteren heeft de directie van PAUW Bedrijven via diverse bijeenkomsten alle medewerkers hiervan op de hoogte gebracht. 

PAUW gaat de gemeenten de komende tijd zoveel mogelijk ondersteunen bij de uitwerking van de plannen. We gaan ons ervoor inzetten dat iedereen op een passende werkplek terecht komt. Het vertrekpunt bij de uitwerking van de plannen richting opdrachtgevers is om de huidige samenwerking en afspraken zoveel mogelijk te continueren.  

 

Terug