Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Vergadering Algemeen Bestuur PAUW Bedrijven 28 november 2018

Datum: 21-11-2018

Het Algemeen Bestuur van PAUW Bedrijven vergadert woensdag 28 november van 15.15 uur - 16.15 uur bij PAUW Bedrijven, De Corridor 8 in Breukelen.  

Bijgaand de agenda van deze vergadering.

Wilt u deze vergadering bijwonen? Maak dit dan kenbaar via het directiesecretariaat van PAUW, telefoonnummer 0346-262804. U krijgt dan de bijbehorende stukken toegestuurd.

Terug