Taalvaardigheidstraining inwoners Stichtse Vecht verlengd

Datum: 24-03-2015

Samenwerking Stichtse Vecht, Prago en PAUW succesvol

Afgelopen dinsdag 24 maart werd bij PAUW Bedrijven de pilot taalvaardigheidstraining feestelijk afgesloten. De training is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Stichtse Vecht, Prago volwasseneneducatie en PAUW Bedrijven, met als doel de taalvaardigheid van inwoners van Stichtse Vecht te verbeteren. Vanwege het succes van de pilot wordt het project verlengd.

Gemeente Stichtse Vecht is in 2014 in samenwerking met Prago, school voor basiseducatie voor volwassenen en PAUW Bedrijven gestart met een pilot ter bevordering van de lees- en schrijfvaardigheid van de inwoners in Stichtse Vecht. Mede vanuit het Oranje Fonds werd het project gefinancierd. PAUW stelde de faciliteiten beschikbaar en zorgde dat de deelnemers, die voornamelijk werkzaam zijn bij PAUW, tijd kregen om aan deze training deel te nemen. Door inzet en bijdrage vanuit verschillende partijen ontstond een succesvolle samenwerking.

Met de training werken de deelnemers, zowel schriftelijk als mondeling, aan verbetering van hun taalvaardigheid. Meerdere vrijwilligers werken mee aan dit project, onder andere door de deelnemers als ‘taalmaatje’ te ondersteunen. “Beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. Zowel voor je sociale contacten als in een werksituatie. Dit initiatief, waarbij gemeente, Prago en PAUW zich inzetten om taalvaardigheid van inwoners van Stichtse Vecht te verbeteren, is een mooi voorbeeld waarbij samengewerkt wordt om laaggeletterdheid tegen te gaan.” aldus de initiatiefnemers.

Dinsdag werd de pilot officieel afgerond. Vanwege het succes heeft gemeente Stichtse Vecht, samen met Prago en PAUW besloten de training voort te zetten.

Prago
Prago staat voor Praktisch Gericht Onderwijs en verzorgt praktische lessen basiseducatie voor volwassenen die moeite hebben met leren. Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen beter kunnen meekomen en meedoen in de samenleving. Prago draagt daaraan bij met cursussen basiseducatie met de nadruk op lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De lessen bij Prago zijn praktisch, laagdrempelig, veilig en vriendelijk.


PAUW Bedrijven
PAUW is het sociaal werkbedrijf in de regio Lekstroom, Stichtse Vecht en de Ronde Venen. Het bedrijf ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het werken bij een reguliere werkgever staat voorop. PAUW Bedrijven is voor de uitvoering van de Participatiewet partner voor gemeenten en werkgevers.

Terug

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804