PAUW brengt voor De Ronde Venen afstand tot de arbeidsmarkt in kaart

Datum: 07-07-2015

PAUW Bedrijven heeft in een periode van 6 weken in opdracht van de gemeente de Ronde Venen van ruim 500 uitkeringsgerechtigden de mogelijkheden, vaardigheden en afstand tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Onlangs werd dit project afgerond en werden de eerste resultaten van de bestandsanalyse aan de gemeente overhandigd.
 

- Persbericht Gemeente De Ronde Venen -

Afstand tot de arbeidsmarkt van uitkeringsgerechtigden in kaart gebracht

PAUW Bedrijven heeft in opdracht van de
gemeente van ruim 500 uitkeringsgerechtigden in de gemeente de mogelijkheden, vaardigheden en afstand tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Via een online platform vulden de mensen een vragenlijst in. Daarna volgde een verdiepend gesprek. Onlangs is het project officieel afgerond en ontving wethouder Anco Goldhoorn de eerste resultaten uit handen van Els Uijting, algemeen directeur PAUW Bedrijven. Met de resultaten kan De Ronde Venen de doelgroep maximaal ondersteunen bij het begeleiden naar passend werk.

Wethouder Anco Goldhoorn: “Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om iedereen die kan werken aan passend werk te helpen. Als gemeente willen wij de mensen om wie het gaat hierbij maximaal ondersteunen. Daarom is het onderzoek uitgevoerd en met de resultaten kunnen we dit gaan realiseren. We hebben nu een goed beeld van de ondersteuning die de doelgroep nodig heeft om aan passend werk te komen. Daarnaast hebben we ook en goed beeld gekregen van de vaardigheden en competenties van de doelgroep. In de komende periode gaan we samen met de inwoner die een uitkering ontvangt een plan van aanpak maken. Daarbij wordt gekeken of wij als  gemeente zelf de ondersteuning die nodig is kunnen bieden. Als dit niet mogelijk is wordt het bieden van de ondersteuning die nodig is uitbesteed aan externen.”

PAUW Bedrijven
PAUW Bedrijven is het sociaal werkbedrijf binnen de gemeente De Ronde Venen en heeft veel ervaring met de doelgroep. Hierdoor was het een logische keuze om PAUW Bedrijven het project te laten uitvoeren. Bij de uitvoering heeft PAUW Bedrijven gebruik gemaakt van de DARIUZ Works Wegwijzer. Een methode die in samenwerking met TNO is ontwikkeld en inzicht geeft in de arbeidsmogelijkheden van een individu en van de totale populatie van uitkeringsgerechtigden die onder de Participatiewet vallen.

Terug

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

Stichting Beschut Werk Lekstroom *

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden

Stichting Schoonmaakwerk *

Schoonmaak werkzaamheden

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804 info@pauwbedrijven.nl

* De nieuwe naam zal naar verwachting in januari bekend zijn.