Campagne 'Alleen Talent Telt'

Datum: 18-11-2015

PAUW Bedrijven werkt regionaal samen met werkgevers, gemeenten en collega SW-bedrijven om gezamenlijk meer mensen met een beperking aan de slag te helpen. Via de campagne ‘Alleen Talent Telt’ initiëren de betrokken partners diverse activiteiten.
    
De campagne benadrukt de vele talenten van mensen met een beperking en is bedoeld om de banenafspraak een extra boost te geven. In september was de eerste campagneweek ‘Alleen talent Telt’. En ook deze week, van 16 november tot en met 24 november, is opnieuw aandacht voor deze campagne. PAUW Bedrijven zette (samen met werkgevers, werknemers, de werkgeversservicepunten) uiteenlopende activiteiten op touw om van deze campagne een succes te maken. Op 24 november wordt de campagneweek afgesloten met een informatie-en ontmoetingsmarkt voor werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In deze flyer leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Activiteiten PAUW ‘Alleen Talent Telt’

Tijdens de campagneweken kwam PAUW Bedrijven samen met Werkgeversservicepunt Lekstroom in actie in vier gemeenten in de regio Lekstroom. De accountmanagers én de lokale wethouders bezochten samen winkelcentra en bedrijventerreinen om werkgevers te informeren over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook brachten we het onderwerp tijdens diverse bijeenkomsten van ondernemersverenigingen onder de aandacht en waren er bedrijfsbezoeken en waren er gezamenlijke bel-acties.

Werkgeversadviseur Dave Zuiderduin:
“Naast veel bereidwilligheid merken we ook nog wel enige aarzeling bij sommige werkgevers. Daarom is een campagne als deze zo belangrijk. Door te informeren kunnen we vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegnemen. ”

Meer informatie over de campagne is te vinden via: www.alleentalenttelt.nl of via het centrale telefoonnummer voor werkgevers in deze arbeidsmarktregio (085-0445400) bemenst door iemand uit de doelgroep.

 

Terug

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804