'Sectorplannen' voor ontwikkeling en transformatie sociale werkbedrijven

Datum: 10-11-2015

Om te zorgen dat de sociale werkbedrijven ook de komende jaren mensen aan de slag kunnen helpen is er eenmalig extra geld beschikbaar gesteld.  Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling en transformatie van de sociale werkbedrijven, anticiperend op de toekomst. PAUW Bedrijven heeft, samen met de andere SW-bedrijven in de twee arbeidsmarktregio’s  plannen gemaakt om gebruik te maken van deze extra middelen.  Twee projecten die momenteel in uitvoering zijn:

Wajong-doelgroep arbeidsfit
In dit project, wat samen met UW, BIGA en PAUW wordt gerealiseerd, maken we mensen vanuit de Wajong-doelgroep arbeidsfit en bereiden we hen voor op werk.

In de praktijk blijkt dat een deel van de Wajong-doelgroep het niet redt om individueel op de arbeidsmarkt werk te vinden. Vaak hebben zij wel mogelijkheden om  in een team/ groep of onder goede begeleiding te werken. We streven naar het arbeidsfit maken van 60 personen uit de Wajong, gedurende 3 maanden. Daarna volgt, voor zover mogelijk, een vervolgtraject en daadwerkelijke plaatsing via groepsdetacheringen of via een van de werksoorten bij de SW-bedrijven.

Schoonmaakcorporatie
PAUW verkent samen met de andere SW-bedrijven de mogelijkheden voor het opzetten van een schoonmaakcorporatie. De corporatie kan werk kan gaan bieden aan zo’n 200 mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet.

Zij komen dan in dienst bij de corporatie. De SW-bedrijven faciliteren vanuit kennis en ervaring in het voor- en begeleidingstraject. Zij leiden werknemers op en begeleiden hen naar werk. De verkenning richt zich momenteel op:

1. de haalbaarheid van het verwerven van grote schoonmaakobjecten
2. de beschikbaarheid van voldoende geschikte kandidaten.

Terug

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804