ANBI

PAUW Bedrijven heeft op 1 januari 2016 een ANBI-status aangevraagd.

PAUW Bedrijven voert namens zes gemeenten in de regio Lekstroom, Stichtse Vecht en De Ronde Venen de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Het bedrijf ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het werken bij een reguliere werkgever staat hierbij voorop.

De missie van PAUW staat omschreven in ons Jaarbeeld. In Stuur Houden staat onze missie voor de komende jaren. Verantwoording legt PAUW af via het Jaarrapport.

De zes gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door de wethouders verantwoordelijk voor Werk en Inkomen:
- Dhr. V. van der Horst (gemeente Stichtse Vecht, voorzitter)
- Dhr. M.F.M. Verweij (gemeente Vianen, financiën)
- Dhr. A.J.C. Goldhoorn (gemeente De Ronde Venen)
- Dhr. V.G.M. van den Berg (gemeente IJsselstein)
- Dhr. M.C. Stekelenburg (gemeente Nieuwegein)
- Dhr. R.J.C. van Everdingen (gemeente Lopik)

De beloning is conform de daarvoor geldende CAO's. Voor de mensen met een Wsw indicatie is de CAO WSW van toepassing. voor het staf personeel geldt de CAO voor gemeente ambtenaren. Voor de bestuurders is de WNT verantwoording opgenomen in het Jaarrapport.

PAUW Bedrijven is lid van branchevereniging Cedris.

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804