Samenwerkingspartners

We bundelen krachten om onze dienstverlening te optimaliseren.

PAUW werkt samen met verschillende partners. Met hen bundelen wij onze krachten om de dienstverlening naar werkgevers te optimliseren. Zo zijn wij partij in een aantal werkgeversservicepunten op lokaal en regionaal niveau.

Met de gemeente Stichtse Vecht is een samenwerking gestart tot het opzetten van een gezamenlijk servicepunt, WerkgeversServicepunt Stichtse Vecht.

De Servicepunten waarin PAUW deelneemt zijn:
* WerkgeversServicepunt Utrecht Midden
* WerkgeversServicepunt Lekstroom
* WerkgeversServicepunt Amstel Venen
* WerkgeversServicepunt Stichtse Vecht

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804