Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Samenwerkingspartners

We bundelen krachten om onze dienstverlening te optimaliseren.

PAUW werkt samen met verschillende partners. Met hen bundelen wij onze krachten om de dienstverlening naar werkgevers te optimliseren. Zo zijn wij partij in een aantal werkgeversservicepunten op lokaal en regionaal niveau.

Met de gemeente Stichtse Vecht is een samenwerking gestart tot het opzetten van een gezamenlijk servicepunt, WerkgeversServicepunt Stichtse Vecht.

De Servicepunten waarin PAUW deelneemt zijn:
* WerkgeversServicepunt Utrecht Midden
* WerkgeversServicepunt Lekstroom
* WerkgeversServicepunt Amstel Venen
* WerkgeversServicepunt Stichtse Vecht