PAUW en regelgeving

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vaak moeilijk werk krijgen. PAUW zorgt ervoor dat deze groep weer kan deelnemen aan het arbeidsproces.

PAUW is een bijzonder bedrijf, dat werkt met speerpunten die de overheid bepaalt. Het Sociaal Akkoord vormt hiervoor de leidraad. In het Sociaal Akkoord is onder andere opgenomen dat werkgevers zich ten doel hebben gesteld om 100.000 extra banen te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  PAUW kan hieraan een bijdrage leveren en u adviseren.

Omdat PAUW een maatschappelijke organisatie is die de gemeenten ondersteunt bij het vinden van werk voor mensen die dat nodig hebben, werken we niet met een winstoogmerk. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak speciale regelingen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan loonkostensubsidie en begeleiding op de werkvloer.

Wilt u meer weten over PAUW en regelgeving? Neem dan contact met ons op.

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804