Meer informatie?
0346 - 26 28 04

Toekomst PAUW

Gemeenten gaan sociale werkvoorziening anders organiseren

De zes colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. De gemeenten, die samen eigenaar zijn van PAUW Bedrijven, gaan de sociale werkvoorziening anders organiseren. Dat heeft gevolgen voor PAUW Bedrijven en de medewerkers die er werken. 

In het voorstel wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor het opheffen van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Definitieve besluitvorming vindt plaats in september 2017 in de gemeenteraden. De plannen worden daarna nader uitgewerkt en geleidelijk ingevoerd in een periode tot 1 januari 2019.

Lees bijgaand het volledige persbericht.

Website Toekomst PAUW
Op de speciale website www.toekomst-grsw.nl van de 6 gemeenten is informatie te vinden over de plannen. Daarnaast staan er vragen en antwoorden voor medewerkers en opdrachtgevers op een rij. Voor overige vragen over de toekomst van PAUW kunt u terecht bij vragentoekomst@pauwbedrijven.nl