Werkgevers en Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van start gegaan. Deze wet is bedoeld om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Werkgevers en overheid stellen zich garant voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2016 moeten er al 20.000 banen gerealiseerd zijn. Slagen werkgevers er niet in om voldoende banen te creëren, dan wordt de quotumwet ingevoerd.

Voor de regio Utrecht gaat het om het creëren van 1.145 (extra) banen in de komende 2 jaar.

Dit vraagt van u, als werkgever, een omslag in denken.

En het roept mogelijk ook vragen op:

  • Wat is de impact van deze wet op mijn organisatie?
  • Hoe ziet deze groep werknemers er uit?
  • Wat kan ik verwachten?
  • Hoe kan dit bijdragen aan mijn organisatie-doelstelling?

PAUW kan u hierin inzicht geven. Wij beschikken over kennis en expertise om uw organisatie op maat te adviseren. Onze ervaring met mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende baan, stelt ons in staat u een goed advies te geven. Wij werken bovendien, op lokaal en regionaal niveau samen met partners in de diverse werkgeversservicepunten. Met hen bundelen wij onze krachten om de dienstverlening naar werkgevers te optimaliseren.
PAUW is uw partner voor de uitvoering van de Participatiewet.

Participatiewet in beeld
De AWVN heeft diverse nuttige producten ontwikkeld die u inzicht geven in de Participatiewet:
korte filmpje, de Participatiewet voor ondernemers in beeld
Businesscase, hoe kunt u de Participatiewet toepassen in uw onderneming?
- Mensen met een beperking aan de slag helpen, een nuttige brochure waarin u uitleg krijgt hoe dit in zijn werk gaat en wat de verschillen zijn.

Meer informatie?
Neem contact op met onze werkgeversadviseur Dave Zuiderduin. 

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804